O Firmie

Firma „Vanellus” prowadzona przez mgr inż. Mariusza Urbana działa na rynku usług przyrodniczych od roku 2010, oferując następujące usługi:

·    ekspertyzy i opinie przyrodnicze;
·    inwentaryzacje przyrodnicze
·    waloryzacje przyrodnicze;
·    plany ochrony obszarów chronionych;
·    oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), będące integralną częścią raportów oddziaływania na środowisko;
·    monitoring przyrodniczy;
·    wycinka drzew metodami alpinistycznymi
·    montaż platform lęgowych i budek lęgowych dla ptaków
·    szkolenia z zakresu ornitologii i ochrony przyrody

Firma realizuje również działalności sensu stricte naukową, skupiając się na zagadnieniach monitoringu ptaków drapieżnych. Realizowany jest on poprzez udział w MPD (Monitoring Ptaków Drapieżnych) wykonywany rokrocznie na zlecenie Komitetu Ochrony Orłów. Działalność naukowa to również systematyczne obrączkowanie piskląt bielików, rybołowów, orlików krzykliwych oraz bocianów czarnych gnieżdżących się na terenie 10 nadleśnictw oraz Drawieńskiego Parku Narodowego.