O Firmie

Firma „Vanellus” prowadzona przez mgr inż. Mariusza Urbana działa na rynku usług przyrodniczych od roku 2010, oferując następujące usługi:

·    ekspertyzy i opinie przyrodnicze;
·    inwentaryzacje przyrodnicze
·    waloryzacje przyrodnicze;
·    plany ochrony obszarów chronionych;
·    oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), będące integralną częścią raportów oddziaływania na środowisko;
·    monitoring przyrodniczy;
·    wycinka drzew metodami alpinistycznymi
·    montaż platform lęgowych i budek lęgowych dla ptaków
·    szkolenia z zakresu ornitologii i ochrony przyrody

Firma realizuje również działalności sensu stricte naukową, skupiając się na zagadnieniach monitoringu ptaków drapieżnych. Realizowany jest on poprzez udział w MPD (Monitoring Ptaków Drapieżnych) wykonywany rokrocznie na zlecenie Komitetu Ochrony Orłów.

więcej »